1 Op de 15 mensen in Nederland is slachtoffer van huiselijk geweld. Zoveel als het voorkomt, zo weinig wordt er over gesproken. Online is huiselijk geweld onzichtbaar. Een onderwerp dat je niet zo snel deelt. En dat willen we veranderen. Help mee. Laat zien dat jouw vrienden hun geheim met je mogen delen. Samen kunnen we huiselijk geweld stoppen.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De huiselijke kring betekent: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer heeft een afhankelijkheidsrelatie met de pleger. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.
Verschillende vormen van huiselijk geweld zijn:
  • Partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, zoals lichamelijke, psychische en seksuele mishandeling en stalking
  • Kindermishandeling
  • Eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking en huwelijksdwang
  • Ouderenmishandeling
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Veiligheid en Justitie