1 Op de 15 mensen in Nederland is slachtoffer van huiselijk geweld. Zoveel als het voorkomt, zo weinig wordt er over gesproken. Online is huiselijk geweld onzichtbaar. Een onderwerp dat je niet zo snel deelt. En dat willen we veranderen. Help mee. Laat zien dat jouw vrienden hun geheim met je mogen delen. Samen kunnen we huiselijk geweld stoppen.

Over de vrouwenopvang

De Vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) begeleiding aan gezinssystemen bij het voorkomen en/of stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Vrouwenopvang richt zich primair op vrouwen en kinderen in situaties van geweld en van daaruit op het gehele systeem rondom deze vrouwen en kinderen. Hiermee draagt de Vrouwenopvang bij aan de versterking van de eigen kracht, herstel en maatschappelijke participatie van deze systemen.
De sector Vrouwenopvang vormt een landelijk netwerk met de expertise om flexibel op te schalen van lichte naar intensieve vormen van opvang en (ambulante) hulp en weer terug als de veiligheidssituatie en zorgbehoefte van vrouwen en kinderen hierom vraagt; en problemen op alle leefgebieden in samenhang aan te pakken. Vormen van opvang en (ambulante) begeleiding reiken van een 7x24 uur telefonische hulpdienst; counseling tussen partners en gezinsbegeleiding; AWARE; het Steunpunt Huiselijk Geweld; tot residentiƫle opvang op een veilig opvangadres; specifieke opvang en hulpverlening voor bijzondere doelgroepen; en hulp bij het vinden van een huis, inkomen en werk.

Ga naar de website van Vrouwenopvang